På grunn av tekniske utfordringer hos leverandør av spunteriggen, må vi utsette arbeidet med å trekke opp deler av spunten ved den nye skolebygget på Benterud skole. Vi planlegger å gjøre det i forbindelse med at arbeidet med å sette spunt for det nye idrettsbygget skal gjøres. Dette arbeidet kommer vi til å starte med i uke 25, når skolen tar ferie, og vil trolig pågå i ca. fire uker.

Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken, og dette arbeidet medfører en del støy. Vi varsler derfor om dette nå slik at dere eventuelt kan planlegge ferien etter dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når det nærmer seg.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke