1.- 2.juni skal vi trekke opp en del av spunten ved skolebygget på Benterud, dette både av miljømessige og økonomiske årsaker. Arbeidet vil støye omtrent like mye som da vi satt ned spunten tidligere i vår, det vil altså være en del støy. Beklager ulemper støyen medfører!

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke