Illustrasjon av Benterud skole.

Illustrasjon av Benterud skole (Arkitektgruppen Lille Frøen AS).

Arbeidene med utvidelsen av Benterud skole er godt i gang. Skolen skal utvides med to paralleller per trinn, en større spesialpedagogisk base, nytt idrettsbygg og oppgradert uteområde. På dagtid skal skolebygget, flerbrukshallen og uteområdet brukes til undervisning, men utenom skoletid skal lokalene og området kunne brukes til ulike fritidsaktiviteter og av beboerne i området.

Flerbrukshallen skal stå ferdig sommeren 2023 og skolebygget i desember 2023. Utearealene er planlagt ferdig sommeren 2024.

Vi inviterer til informasjonsmøte i biblioteket på Benterud skole onsdag 1. juni klokken 18.00. Her vil vi informere om prosjektet, spuntearbeidene som skal gjøres i sommer og byggearbeidene generelt. Vel møtt!

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Har du spørsmål?

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke