Grunnarbeider for skolebygget. Forskalingsarbeid, jernbinding, utgraving, klargjøring og oppfylling inkl. komprimering av masser for betongarbeid til nytt skolebygg.

Grunnarbeider for skolebygget. Forskalingsarbeid, jernbinding, utgraving, klargjøring og oppfylling inkl. komprimering av masser for betongarbeid til nytt skolebygg.

Skolebygget

Grunnarbeidene for skolebygget går som planlagt. Vi graver og kjører vekk masser, støper fundamenter, vegger, plater og heis/trappesjakter. I månedsskiftet mai/juni får vi levert prefabrikkerte betongelementer og stålsøyler til skolebygget. Det vil da være en del trafikk inn og ut av anlegget.

 

Flerbrukshallen

På området hvor flerbrukshallen skal bygges, gjør vi forberedende grunnarbeider.

 

Sanering av energibrønner

De gamle energibrønnene som tidligere ble brukt som oppvarmingskilde (bergvarme til varmepumper) for skolen, ble tatt ut av drift for ca. 10 års siden. De ligger fortsatt nedgravd der flerbrukshallen skal bygges. Nå skal vi sanere de gamle energibrønnene og fjerne kjølemiddel (glykol) som ligger i brønnene.

 

Grunnarbeider for skolebygget.

Grunnarbeider for skolebygget.

Lørdagsarbeider

Som tidligere varslet, må vi utføre arbeider på lørdager for å holde framdriften på prosjektet. Arbeidstiden på lørdager er klokken 07.00-14.00.

På lørdager skal vi i hovedsak arbeide med forskaling, armering og etter hvert også muligens støp på det nye skolebygget. Vi vil forsøke å unngå å utføre støyende arbeider på lørdager. Eventuelle støyende arbeider på lørdager blir varslet særskilt.

 

Grunnarbeider for skolebygget. Forskalingsarbeid, jernbinding, utgraving, klargjøring og oppfylling inkl. komprimering av masser for betongarbeid til nytt skolebygg.

 

 

Her skal overvannsledningen bores gjennom massene. Foto: Ragnhild Aagesen, Lørenskog kommune.

Her skal overvannsledningen bores gjennom massene. Foto: Ragnhild Aagesen, Lørenskog kommune.

Håndtering av overvann (regn- og smeltevann)

Som følge av klimaendringene må vi planlegge for mer og kraftigere regn i framtida. Inne på skolens område skal vi derfor etablere to underjordiske fordrøyningsmagasin som vil fylle seg med vann ved kraftige regnskyll. Vannet blir lagret her før det kontrollert slippes videre ned i Finstadbekken (for magasinet i sør) og tilkoblet kommunalt nett (for magasinet ved adkomstområdet til skolen).

Overvannsrøret fra fordrøyningsmagasinet til Finstadbekken blir liggende ca. 5 meter under bakken. For å unngå å måtte grave en dyp og bred grøft og dermed også måtte stenge gangveien i sør for skolen, skal vi bore denne overvannsledning gjennom jordmassene. Dette skal vi gjøre i slutten av denne uken, torsdag 12. og fredag 13. mai.

 

 

 

Støvtiltak

Det har vært en veldig tørr vår så langt, og vi gjør tiltak for å redusere mengden støv. Vi feier og rengjør anleggsveien og den delen av Vallerudveien som anleggsmaskinene kjører på. Når det er tørt legger vi i tillegg et middel som binder støvet på veiene. Det må likevel forventes noe støv i forbindelse med graving, forflytting av masser og anleggstrafikk.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området. Der kan dere også se bilde fra webkamera på anlegget.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke