Hei alle sammen,

Vi ønsker herved å varsle om demontering av tårnkran på Tunkvartalet fredag 20.05.22 til søndag 22.05.22.

Årsaken til at dette må utføres i løpet av helgen er på grunn av at byggeplassene skal unngå parallelle aktiviteter for å ivareta sikkerheten.
Støynivået skal overholdes iht. Støyretningslinjen T-1442 som PEAB følger fra Lørenskog kommune.

Arbeidet vil pågå fra kl. 08.00 både lørdag og søndag.Vi beklager de ulempene dette kan medføre for naboer og andre utenforstående.

Kontaktinfo byggeplass: 
Prosjektleder Finn-Erik Jensen,
Mail: finn-erik.jensen@peab.no tlf.nr.: 934 18 569

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke