Som vi varslet om i forrige nyhetsbrev er det stram fremdriftsplan i prosjektet. Dette skyldes at det er mangel på arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen som følge av korona og krigen i Ukraina, og at vi i større grad benytte seg av personell som pendler langveis fra.

For å holde framdriften vil det også være behov for å utføre arbeider på lørdager.

I første omgang skal vi jobbe førstkommende lørdag, 7. mai mellom klokken 07.00 og 14.00. Vi skal arbeide med forskaling og armering på det nye skolebygget slik at det skal bli klart for å montere prefabrikkerte betongelementer i månedsskiftet mai/juni. Arbeidene nå på lørdag krever ingen støp og ingen gravemaskiner, det skal altså være minimalt med støyende arbeider.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke