Her skal bunnplata til det nye skolebygget støpes. Tårnkrana som står i bakgrunnen benyttes ved tunge løft. Foto: Backe Romerike AS.

Her skal bunnplata til det nye skolebygget støpes. Tårnkrana som står i bakgrunnen benyttes ved tunge løft. Foto: Backe Romerike AS.

Anleggsarbeidene for det nye skolebygget og idrettsbygget på Benterud skole er godt i gang og i løpet av den neste måneden skal vi utføre både grunnarbeider og betongarbeider.

Vi skal grave ut og kjøre vekk masser, slik at det blir plass til nye bygninger. Samtidig skal vi støpe fundamenter, vegger, plater og heis/trappesjakter på skolebygget. I månedsskiftet mai/juni får vi levert prefabrikkerte betongelementer og stålsøyler til skolebygget. Det vil da være en del trafikk inn og ut av anlegget.

Vi skal også grave for nye vann- og avløpsledninger, kabler og annen infrastruktur i grunnen.

 

Parkeringsplassen stenges

Fra mandag 2. mai blir parkeringsplassen ved skolen stengt. Dette er i samråd med skolens ledelse.

 

Dette bildet viser armeringen som skal støpes med betong. Armeringen gjør at betongen blir sterkere og tåler lasten/konstruksjon. Foto: Backe Romerike AS.

Dette bildet viser armeringen som skal støpes med betong. Armeringen gjør at betongen blir sterkere og tåler lasten/konstruksjon. Foto: Backe Romerike AS.

Arbeidstid

Det er mangel på arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen som følge av korona og krigen i Ukraina. På grunn av dette må prosjektet i større grad benytte seg av personell som pendler langveis fra. Skolebygget skal etter planen være klar til å ta imot flere skolebarn i januar 2024, og vi har en stram framdriftsplan.

For å holde framdriften må vi derfor arbeide fram til klokken 19.00 mandag-torsdag, og til klokken 16.00 på fredager. Dersom vi ser at det lar seg gjøre, avslutter vi arbeidene tidligere.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke