Spuntveggen holder løsmasser på plass når vi skal grave. Bildet er hentet fra Skårersletta. Foto: Jonas Ruud, Lørenskog kommune.

Spuntveggen holder løsmasser på plass når vi skal grave. Bildet er hentet fra Skårersletta. Foto: Jonas Ruud, Lørenskog kommune.

I løpet av onsdag 23. eller torsdag 24. mars starter spuntarbeidene på Benterud skole. Tidspunkt for oppstart avhenger av når spuntriggen er på plass og klar til å starte arbeidene.

For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med en støttekonstruksjon, spunt. Spunten består av spuntnåler som vibreres ned i grunnen med et vibrolodd og forankres sammen til en stålvegg.

Spuntarbeidene skal pågå i en ukes tid, mellom klokken 7.00 og 18.00. Fredag avsluttes arbeidene noe tidligere. Det skal ikke pågå arbeider i helgen. Arbeidet medfører støy. Vi beklager ulempene dette medfører.

 

 

Riggplanen nedenfor viser hvor spunten skal settes.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke