Vi starter opp igjen med sprengningsarbeider på Lørenskog Hageby.

Området som skal sprenges ut er markert i gult. Arbeidene vil foregå etappevis frem til sommeren i første omgang, avhengig av grunnforholdene.

Kontaktinfo byggeplass: 

Stein Ottem, stein.ottem@betonmast.no, 934 18 550

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke