Oppdatert informasjon fra innlegget «Spunting langs Gamleveien og skjøting av internettkabel, Lørenskog Hageby»

Vi holder fortsatt på med spunting og dette vil vare ut mars. Det gjenstår spunting langs Gamleveien, samt ved Tunveien og Bjarne Haugens Gate.

Dette er dessverre støyende arbeider. Vi opprettholder avtalen med Berger Barnehage om opphold i spuntingen mellom 11:00-13:00.

Grovt skissert under med grønt.

Kontaktinfo byggeplass: 

Stein Ottem, stein.ottem@betonmast.no, 934 18 550

Spunt: 

En spunt er en støttekonstruksjon som brukes for å holde på plass løsmasser når man graver ut terrenget under bakkenivå.

Man kan se spunten som er satt opp langs Gamleveien.

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke