Illustrasjon av Benterud skole.

Illustrasjon av Benterud skole (Arkitektgruppen Lille Frøen AS).

Benterud skole skal utvides med to paralleller per trinn, en større spesialpedagogisk base, nytt idrettsbygg og oppgradert uteområde. På dagtid skal skolebygget, flerbrukshallen og uteområdet brukes til undervisning, men utenom skoletid skal lokalene og området kunne brukes til ulike fritidsaktiviteter og av beboerne i området.

Arbeidene med å rive eksisterende gymsal skal etter planen starte i slutten av januar 2022. Det gir en mulig byggestart i februar/mars 2022. Videre er det planlagt at flerbrukshallen skal stå ferdig sommeren 2023 og skolebygget i desember 2023. Utearealene er planlagt ferdig sommeren 2024.

Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte tirsdag 25. januar klokken 18.00. Her kan du få mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor og ferdes i nærområdet. Møtet gjennomføres via Microsoft Teams.

Klikk her for å bli med i møtet

Møtet gjennomføres via Microsoft Teams.

Dersom du ikke har Teams installert, kommer du rett inn i en nettleser når du trykker på lenken. Du kan bli med i møtet herfra. Følg instruksene som kommer opp på skjermen. Her finner du mer informasjon om hvordan du deltar på Teamsmøter.

Vel møtt!

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

Har du spørsmål?

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke