Lørenskog kommune skal bygge ut Benterud skole. Barneskolen har i dag i underkant av 400 elever fordelt på to paralleller per trinn (1.-7. trinn), og den skal utvides til fire paralleller per trinn. Den spesialpedagogiske basen, som i dag har plass til fire elever, skal etter utvidelsen ha plass til 20 elever med særskilte behov. Antall ansatte på skolen vil øke fra cirka 50 til cirka 115 personer, inkludert skolehelsetjenesten som får lokaler på skolen. Til sammen skal skolebygget utvides med cirka 5100 m².

I tillegg skal vi bygge en ny flerbrukshall med håndballstørrelse, på cirka 2100 m². Under flerbrukshallen blir det en parkeringskjeller med plass til cirka 40 biler.

Uteområdene skal oppgraderes med blant annet nye lekeapparater, akebakke, sykkelparkeringsplasser og beplantning. I dag går det en gang- og sykkelvei gjennom skoleområdet i vest, fra undergang ved Gamleveien ned mot turområdet ved Finstadbekken. Denne skal flyttes ut mot tomtegrensen slik at skolebarna får utvidet lekeareal.

På dagtid skal skolebygget, flerbrukshallen og uteområdet brukes til undervisning, men utenom skoletid skal lokalene og området brukes til ulike fritidsaktiviteter og av dere som bor i området.

Illustrasjon av Benterud skole (Arkitektgruppen Lille Frøen AS).

Illustrasjon av Benterud skole (Arkitektgruppen Lille Frøen AS).

 

Framdriftsplan

Vi planlegger å starte arbeidene med å rive eksisterende gymsal i slutten av januar 2022. Det gir en mulig byggestart i februar/mars 2022. Videre er det planlagt at flerbrukshallen skal stå ferdig sommeren 2023 og skolebygget i desember 2023. Utearealene er planlagt ferdig sommeren 2024.

 

Informasjonsmøte

Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte tirsdag 25. januar klokken 18.00. Her kan du få mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i nærområdet.

Klikk her for å bli med i møtet

Møtet gjennomføres via Microsoft Teams.

Dersom du ikke har Teams installert, kommer du rett inn i en nettleser når du trykker på lenken. Du kan bli med i møtet herfra. Følg instruksene som kommer opp på skjermen. Her finner du mer informasjon om hvordan du deltar på Teamsmøter.

Vel møtt!

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke