I ukene 41-44 vil det pågå arbeider i Bjarne Haugens gate Vest for å få lagt ned rør for fjernvarme og avfallssug.

Dette vil berøre framkommelighet i Tunveien i denne perioden.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke