Spuntarbeidet starter på nordsiden av tomten (ved vestre del av nye Bjarne Haugens gate) mandag 4. oktober kl 08:00. Det vil bli kjørt intensivt for å få en så kort periode som mulig, og fulle dager med spunting fra 08:00 til 17:00. Det vil bli benyttet slaglodd- istedenfor vibro-spunting som ble benyttet tidligere på prosjektet. Dette er gjort for å redusere støyplagene for naboene. Det vil vare ca. 4-5 uker.

Vi beklager de ulemper dette medfører for naboene.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke