Gravingen som skjer på parkeringsplassen på Benterud skole er siste del av fjernvarmearbeidene med omkoblinger fra gamle til nye rør. Nå skal det kobles på rørene som kommer fra andre siden av Tunveien, og så legges det nytt strekk (ca 10m) langs Gamleveien til rør som krysser Gamleveien til blokkene i Søster Mathildes gate. Selve omkoblingen skjer 29.- 30.september, deretter blir det fylt igjen.

Akershus Energi må utføre sveisearbeider på lørdag 25.september for å prefabrikkere deler til omleggingen 29.-30.september. Ettersom det er trangt om plassen må sveisere jobbe på lørdag for å ikke komme i konflikt med graving på plassen. Det kommer altså til å utføres sveisearbeider lørdag 25.september fra kl. 07.00 – 19.00.

Sveisearbeidene er lite støyende arbeider og entreprenør har fått beskjed om å ta ekstra hensyn med tanke på støy på morgenen. NB: Det skal ikke brukes gravemaskin i helgen.

Kontaktperson på byggeplassen:
Jakub Gabka
Entrepriseleder
Mobil: +45 60 29 68 32

NATTARBEID 30.SEPTEMBER

Fiber Nordic må ha nattarbeid i forbindelse med omleggingen av fjernvarmen 29.- 30. september. Det vil altså være nattarbeid på Benterud skoles parkeringsplass fra kl. 00.01 – 07.00 natt til 30.september. Arbeidene som skal utføres er lite støyende og innebærer omlegging av fiberkabel, skjøting av rør og skjøting av fiber.

Kontaktperson på byggeplassen:
Kim Witnæs
Ansvarlig leder
Mobil: 45 40 22 30

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke