OPPDATERING 07.12:

Vi har hatt et opphold i spunting langs Gamleveien, men nå vil arbeidet fortsette frem til jul og etter jul. Varigheten avhenger av grunnforholdene.

Spunten har blitt forlenget og vil også fortsette langs Tunveien.

————————————————————————————————————————————————

OPPDATERING 14.09: 

Vi har fått godkjent søknad, og skjøting av internettkabel vil foregår natten mellom 16.09 – 17.09. Arbeidene starter klokken 18:00 16.septemeber.

————————————————————————————————————————————————–

OPPDATERING 08.09: 

Arbeider med skjøting av internettkabel har blitt utsatt til neste uke. Vi venter på godkjenning av kappesøknad for å kunne skjøte internettkabel.

Kommer tilbake med mer informasjon når søknaden er godkjent.

———————————————————————————————————————————————————–

Tidligst i uke 37 starter vi med spunting langs Gamleveien. Dette vil foregå utover høsten, og varigheten avhenger av grunnforholdene. Markert med gult er området spunten kommer.

Vi opprettholder avtalen med Berger Barnehage om at vi ikke spunter mellom 11:00-13:00. Ellers så forholder vi hos til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

I noen korte perioder vil det være behov for å stanse trafikken langs Gamleveien. Da vil det være en person som dirigerer trafikken.

Natten mellom 8.-9.september vil internettkabelen bli skjøtet langs Gamleveien. Det vil derfor foregå nattarbeider. SMS til de som blir berørt skal være sendt ut/blir sendt ut.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke