OPPDATERING 13.09.2021

Vi fikk godkjent søknaden på fredag, og iverksetter tiltakene.

Denne omleggingen er midlertidig til vi er ferdige med utbyggingen.

 

Vi har i dag hatt møte med Viken fylkeskommune i krysset Tunveien/Gamleveien.

For å ivareta sikkerheten i trafikken og myke trafikanter har vi blitt enig om følgende:

  • Gamleveien  stenges for kryssing og avkjøring direkte inn i Tunveien.
  • Fra Tunveien må man ned og snu i rundkjøring.
  • Nedenfra blir det ikke avkjøring inn i Tunveien, men må opp i rundkjøringen.

Vi venter på at søknadsprosessen blir godkjent, og iverksetter tiltakene.

I tillegg:

  • Vi forlenger tiden på grønt lys i Gamleveien.
  • Det skiltes med at det er lys

Når dette er ferdig, forlenger vi duken som vi har på gjerdet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke