Lørenskog kommune har lagt fram forslag til reguleringsplan for Benterud skoletomt og nærliggende områder. Vi planlegger å utvide Benterud skole med flerbrukshall, nytt idrettsbygg/svømmehall og en ny barnehage.

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget onsdag 18. august kl. 18.00 i biblioteket på Benterud skole.

Av smittevernhensyn har vi et begrenset antall plasser. Vi må også ha oversikt over hvem som kommer og kontaktinformasjon til alle som deltar. Dersom du ønsker å delta, må du melde deg på. Send en e-post med navn og telefonnummer til krinyv@lorenskog.kommune.no innen mandag 16. august dersom du ønsker å delta (bindende påmelding).

Agenda for møtet:

  • Presentasjon reguleringsplanforslag
  • Fremdrift og prosess for reguleringsplanen
  • Informasjon vedrørende eventuelle bemerkninger

Reguleringsplanforslag er på offentlig høring frem til 3. september 2021. De aktuelle dokumentene finner du her: https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging/plankunngjoringer.35856.aspx

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke