OPPDATERING 26.08.2021:

Lysregulering og merking er på plass, og fotgjengerovergang er i bruk.

Fra mandag 30.august stenger vi av undergangen og sperrer av med gjerdet ved Tunveien. (punkt 2)

Arbeider med nytt VA-anlegg og infrastruktur langs Gamleveien vil foregå ut 2021.

OPPDATERING 19.08.2021:

I disse dager foregår arbeider med infrastrukturen i gangveien langs Gamleveien, og etter hvert videre langs Tunveien.

Busskuret er flyttet, samt at gangveien fra busskuret til undergangen er sperret av for arbeider (punkt 2). Her er det skiltet at man må bruke gangveien på andre siden av Gamleveien.

Etter hvert når arbeidet nærmer seg Tunveien vil undergangen bli sperret av og det blir omlegging av gang og sykkelveien (punkt 2)

Det kommer opp lysregulering og merking i Gamleveien der det nå er etablert en fartsdump. (punkt 3)

Det vil komme ny informasjon om når vi stenger av undergangen.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke