Tirsdag 29/6 og onsdag 30/6
Akershus Energi Varme skal koble om fjernvarme inne på området til Benterud skole.

Arbeidene inkluderer:

  • Tømming og fjerning av gamle fjernvarmerør (det vil bli noe redusert fremkommelighet i fortauet ved innkjøring til Benterud skole fra Tunveien der stengeventilene for fjernvarme er plassert i kum. Byggeplassen bistår med sikring av myke trafikanter i perioden tømming og oppfylling pågår).
  • Nye rør tilkobles / sveises og fylles opp igjen.
  • Igjenfylling av fjernvarmegrøfter

Alle kunder som er berørt av fjernvarmeomleggingen har fått varsel om forventet nedetid fra Akershus Energi Varme, via styret i hvert sameie/borettslag. Etter omkoblingen 29/6 er fjernvarmeleveransen tilbake i normal drift.

Arbeidene er planlagt ferdig innenfor normal arbeidstid begge dager, men vil kunne trekke ut i tid utover vanlig arbeidstid (noe utover kvelden) hvis noe ikke skulle gå som planlagt.

Støyende arbeider er planlagt på dagtid.

 

Kontaktperson 29/6 og 30/6:

Ole Anders Fletsten
Anleggsleder Backe Romerike AS, +4792866827

Arnt-Magne Torjuul
Byggeleder Akershus Energi Varme AS, +47 92025061

 

 

Natt til torsdag 1/7

Omlegging / flytting av fiber inne på området til Benterud skole. Dette er arbeid som bare kan utføres på natt, arbeidene vil foregår fra kl. 24.00 til ca 06.00. Abonnementer (naboer) som er tilknyttet denne fiber/ linje vil miste tilgangen til tjenestene de har gjennom denne fiberlinje (dette er tidligere varslet av Fiber Nordic). Det skal være minimalt med støyende arbeider, men naboer vil kunne se arbeidere inne på området til Benterud skole. Det vil være behov for arbeidslys.

Kontaktperson nattarbeid 1/7:

Erik Ekstrand
Fiber Nordic, +4799477748

Ole Anders Fletsten
Anleggsleder Backe Romerike AS, +4792866827

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke