For å rekke overleveringsfrister, og pga. material- og bemanningsbrist pga. korona, må vi utføre noe arbeid i de neste to helgene. Det vil bli tømrerarbeid lørdag og søndag, fra 08:00 til 16:00. Det vil bli liftkjøring på lørdag og saging og snekring lørdag og søndag.

Vi beklager sent varsel og ulempene dette måtte medføre.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke