I forbindelse med omlegging av  fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal en av entreprenørens gravmaskiner kjøres vekk i kveld (24.06.2021) ca 18.00. Dette medfører noe støy, men ikke mye siden det kun er den minste maskinen og denne skal kun kjøres direkte opp på en lastebil.

Kontaktinformasjon

Ole Anders Fletsten
Anleggsleder
Telefon: 928 66 827

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke