Låsene på betongveggen skal løsnes på lørdag.

Låsene på betongveggen skal løsnes på lørdag.

I forbindelse med omlegging av  fjernvarmetrase og arbeid med oppgradering av strømforsyningen på Benterud skole, skal Bruvoll bygg og anlegg og Akershus Energi arbeide lørdag 19.06.21.

Akershus Energi skal arbeide fra kl 09.00-19.00. Det skal utføres forberedende sveisearbeider før omlegging av fjernvarmen. Sveisearbeidene er så godt som lydløse, og entreprenør har fått beskjed om å ta ekstra hensyn med tanke på støy på morgenen.

Bruvoll bygg og anlegg skal løsne støpeformen fra betongveggen som støpes på fredag. Hvis dette ikke blir gjort vil støpeformen feste seg til forskaling og bli ødelagt. Jobben vil være å løsne på klokkene (låser) slik at det blir en lite avstand mellom forskaling og betong. Det vil være minst 2 personer på jobb. Arbeidene medfører støy fra hamring mot klokker (låser, metall mot metall). Arbeidet til Brunvoll bygg og anlegg starte kl 11.00 og vil vare 1-2 timer.

 

Kontaktinformasjon

Ole Anders Fletsten
Anleggsleder Bruvoll bygg og anlegg
Telefon: 928 66 827

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke