Påtreff av fjell i et område der vi skal bygge kjeller U2 på Tunkvartalet fører til at vi må sprenge.
Sprengningsarbeidet på vår tomt vil starte neste uke, tidligst mandag 14. juni og pågå sporadisk i ca. 1 uke. Det kan bli behov for sprengning utover i uke 25, frem mot torsdag 24. juni.
Det vil bli alarm og lignende lydnivå som tidligere erfart fra nabotomten i nord, mellom oss og Triaden.
Registrering av nabobygg og utplassering av rystelsesmålere er utført.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke