Status:

I disse dager foregår det sprengning, peling og utgraving på tomta. Vi har også startet så smått med betongarbeider.

I uke 25 vil det bli montert en tårnkran inne på tomta.

I uke 28-30 vil det være arbeider i tomta, men noe redusert pga. ferieavvikling.

Utvidet arbeidstid:

Mandag-onsdag frem til og med uke 27 vil det foregå arbeider frem til 21:00. Dette vil i hovedsak være masseutkjøring.

Vi har vært i kontakt med kommunen, og forholder oss til støyforskriftene.

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke