På Lørenskog Hageby vil det fredag og lørdag foregå uttransport, pigging og graving.

Fredag fra 07:00-19:00, og lørdag fra 08:00-17:00.

Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke