Kommer med en oppdatering på dette innlegget. Dette gjelder fortsatt for Lørenskog Hageby.

På Lørenskog Hageby vil det som følge av strengere krav ved arbeidsinnvandring (innreiseforbud) foregå arbeider på lørdager fremover.

Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke