Denne uken starter arbeider med å grave for tilkobling av vannledning fra Bjarne Haugens Gate og over Tunveien.

Det vil bli tilrettelagt for biltrafikk og fotgjengere.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke