Informere om normal drift på byggeplassen 29.-31. mars.

Det vil foregå sprengningsarbeider.

Legger igjen ved nyttig informasjon om sprengningsarbeider:

Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget

Vibrasjoner
” – Hele huset rister!”
Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. En
kan lett føle at det er dramatisk, – men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er
minimale. Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte
løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det
omkringliggende fjellet i forbigående svingninger (vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad
sammenlignes med bølger i vann.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner, og en kan ofte merke vibrasjoner fra
sprengning på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer
opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn
av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates på den enkelte arbeidsstedet, blir det
brukt vibrasjonsmålere.

Hva bør du passe på

Når det pågår sprengningsarbeidet i ditt nærområde, bør du påse at løse gjenstander ikke står
”på vippen” – i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting
faller ned. Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner.
Små barn kan også i enkelte tilfeller bli litt skremt dersom de våkner av det samme.
Varsling ved sprenging

Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå). Nærmeste naboer varsles
i forkant om tidspunkt for avfyringen, hvis dette anses som nødvendig. Når det varsles om
sprengning: gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot
arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Vis denne informasjonen til andre som bor
eller arbeider (har tilhold) i huset. Anleggsarbeider i ditt nærområde kan medføre noe usikkerhet hos
beboere omkring. Vi håper denne informasjonen er til nytte!

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke