Helgen neste uke (palmesøndag-helgen) vil det bli arbeid med montering av søppelsug langs Kåre B. Werners gates nordside.
Dette skyldes svenske montører og ønske om å unngå arbeid i påskeuken. Vi beklager de ulemper som dette måtte medføre.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke