På Lørenskog Hageby vil det som følge av strengere krav ved arbeidsinnvandring (innreiseforbud) foregå arbeider på lørdager fremover.

Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke