På grunn av koronarestriksjoner og nå strengere krav ved arbeidsinnvandring vil det bli flere arbeidere på byggeplassen på kvelder og lørdager fremover, enn tidligere.

Vi holder oss uansett til restriksjonene, angående støy og arbeidstider, beskrevet i innlegg her på Skårer-Syd-Nabo den 16. september.

Oppdatering angående spuntarbeidet: Vi nærmer oss halvveis i spuntarbeidet. Pga. omprosjektering og prosess med igangsettelsestillatelse for siste del (siste byggetrinn) har vi belastet omgivelsene mindre enn planlagt hittil i perioden, men vil bli ferdige med spunt ca. 4-5 uker senere enn tidligere antatt. Vi gjør oppmerksom på vår underentreprenør utfører tilsvarende grunnarbeider i Bjarne Haugens gt., noe som ikke er i vår regi.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke