Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Peab Anlegg er totalentreprenør for prosjektet. De forberedende arbeidene er så smått i gang og på nyåret starter hovedarbeidene.

Vi kommer til å bruke nettsiden www.lorenskogsentrumnabo.no/ til å informere om arbeidene med Skårersletta. Her kommer vi også til å varsle når vi skal utføre ekstra støyende arbeider, som for eksempel spunting, og når vi må jobbe ut over normalarbeidstiden. Der kan du legge inn e-postadressen din, så blir du varslet når det kommer nye meldinger.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du gå inn på våre nettsider: www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/skarersletta/

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kjetil Husby
Grensesnittkoordinator og kommunikasjon
Telefon: 950 22 792
E-post: kjehus@lorenskog.kommune.no

 

Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragaag@lorenskog.kommune.no

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke