Grunnarbeidene for byggetrinn 3 og 4 (dvs. øst på tomten, inn mot fremtidige Løkentorget) vil starte opp i midten av uke 50.

Det vil foregå noe riggarbeider først, men relativt snart vil støyende arbeider som spunting begynne.
Spuntingen vil først foregå mot nord, mot nye Bjarne Haugens gt., og deretter mot sør og sør-øst mot Kåre B. Werners gt. og barnehagen.

Spunting vil foregå fra uke 50 til ca. uke 6. Peling blir det neste, som også vil oppleves som støyende, og vil foregå fra ca. uke 3 til ca. uke 18.

Det er lagt opp til fri i forbindelse med jule-/nyttårsfeiring.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke