I nåværende periode blir det arbeid på lørdager i forbindelse med bl.a. klimavegger, takoppbygg og innredning.

Lørenskog kommune har lagt til grunn følgende kriterier for utbygging på Skårer Syd:
Støyretningslinjen T-1442
Tabell 4

Bygningstype Støykrav på dag
gj.snitt kl. 7-19
Støykrav på kveld
gj.snitt kl. 19-23
Søn-/helligdag
gj.snitt kl. 07-23
Støykrav på natt
gj.snitt kl. 23-07
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinst. 65 dB 60 dB 45 dB Skole
Skole, barnehage 60 dB i brukstiden 60 dB i brukstiden 60 dB i brukstiden

T-1442 legger til grunn gjennomsnittlig støynivå og skiller ikke mellom lørdager og ordinære arbeidsdager, men for å skåne naboer har Tunkvartalet imidlertid besluttet at arbeid på lørdager skal begrenses til kl 0800-1700. Arbeid på søndager og natt er ikke tillatt og arbeid på kveld mand-fred begrenses til kl 2100. Unntaksvis kan egne restriksjoner fravikes. Vi gjør oppmerksom på at disse fravikene ikke vil være brudd på kommunale retningslinjer.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke