Onsdag 9.9.20 skal vi asfaltere i Kåre B. Werners gate mot barnehagen og et lite parti i Tunveien.

Arbeidet vil starte kl 17.00 etter at barnehagen er stengt og vil vare utover kvelden.

Utførende har fått instrukser om å ivareta myke trafikanter og vise varsomhet.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke