Torsdag 3.sept og mandag 7.sept skal det foregå masseforflytning med hjulgraver i Bergerveien og Tunveien.

For å ivareta sikkerheten til 3.part vil det være trafikkvakt tilstede.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke