Torsdag 25.juni og sannsynligvis også fredag 26.juni skal det monteres takrenner og nedløp på balkonger på bygg D. Arbeidene utføres fra lift. Det blir merket opp/sperret rundt liften, men passering for gående/syklende blir fullt mulig. Skulle det oppstå krisesituasjon, flyttes selvfølgelig liften.

Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta sikkerheten til 3.part.

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke