Lørdag 13.juni skal det jobbes utvendig med montering av fasadeplater og profiler på hus B. Montørene jobber i stillase fra mellomdekket inne på byggeplassen.

Arbeidene kan tidvis være noe støyende, spesielt ifb med kapping av plater.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke