I løpet av dagen skal det heises ned utstyr fra taket på bygg E i Berger Hage. Heisingen utføres med kranbil, og forventet varighet er 2-3 timer.

Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta 3.parts sikkerhet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke