Det er planlagt skifte av lyskupler i lysmastene i Bergerveien i morgen, torsdag 28.mai. Arbeidene utføres fra lift med kurv.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke