Det er planlagt arbeider på byggeplassen denne helgen – både lørdag og søndag, og det varsles om dette først og fremst pga mulighet for innsyn til nabobygg. Det er innvendige arbeider i byggene som skal utføres, samt noe fasadearbeider på bygg B, og i tillegg skal det ryddes i kjeller.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke