Det er planlagt montering av lysmaster i Bergerveien mandag 18.mai.

Ved behov vil vaktmann følge arbeidene for å ivareta 3.parts sikkerhet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke