Beboere i Tunveien Skårer Syd felt C2 har bestilt solskjerming til noen av vinduene til rekkehusfasadene mot Tunveien.
Solskjermingen blir montert fredag og lørdag uke 19.
På noen av vinduene er det behov for lift for å komme til.

Det vil bli noe bruk av lift fra Tunveien og inn mot felt C2 fredag og lørdag uke 19.
Det er avtalt med utførende firma Lady AS om trafikksikring i Tunveien når liften blir benyttet i veien.

Mvh.
Seby AS
Stian Grymyr

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke