Det er planlagt heising av materialer til/fra tak på bygg E tirsdag 5.mai. Det vil derfor bli noe kjøringen med lastebil m/kran ila dagen.

Vaktmann følger transporten for å ivareta sikkerheten for 3.part.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke