Tunveien Eiendom AS v/Peab AS begynner nå med støp av etasjeskille. Det vil derfor i en periode framover være nødvendig å la betongbiler til Peab kjøre inn til byggeplassen også i tidsperioder der anleggstrafikken skal begrenses. Dette vil pågå mens dekkene støpes og starter med første betongleveranse 30.4.d.å.

Peabs anleggstrafikk kjører ikke ned forbi innkjøringen til Benterud skole, men svinger raskt inn til venstre etter visningssenter for Tunkvartalet.
Det er i utgangspunktet 1-2 dager i uken at vi trenger å få inn betongbiler kontinuerlig. Disse dagene vil det komme mange betongbiler, og når disse blir dirigert rett inn på tomta via anleggsveien ved ankomst, vil dette ikke belaste lokalområdet eller skape venting i Tunveien eller Gamleveien. Støpeprosessen må skje sammenhengende uten unødig opphold, og da må betongbilene komme inn og levere støp etter en overordnet plan.Det er allerede 1 trafikkvakt som dirigerer innkjørselen til Tunveien, og det vil bli etablert en ekstra vakt på disse dager.

Vaktfunksjonen skal ikke kun stanse trafikk, men også dirigere trafikk slik at ikke ulykker oppstår. Sikkerheten for myke trafikanter blir ivaretatt med T3-stein og trafikkvakter ved gangfelt.  Persontrafikk med bil til skolen og trafikk til øvrige beboere vil bli mer skadelidende om det i stedet blir en opphopning av lastebiler i Gamleveien og Tunveien.

Dette avklares parallelt med Lørenskog kommune.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke