Det er planlagt utomhusarbeider på mellomdekket mellom nybyggene på lørdag. Det må påregnes noe maskinstøy. Arbeidene avsluttes ca kl 15.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke