Det er planlagt kjøring av materiell til bygg E tirsdag 28.april. Kjøringen vil foregå i flere omganger, og det brukes truck (og lastebil hvis behov).

Vaktmann følger transporten for å ivareta sikkerheten for 3.part.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke