Det er planlagt diverse arbeider innvendig i flere av byggene lørdag 18.april. Det er ikke støyende arbeider, og varsles i hovedsak med tanke på innsyn til nabobygg.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke