Det er planlagt diverse innvendige arbeider i flere av husene på prosjektet, samt at det skal kjøres bort overskuddsmateriell fra garasjekjeller.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke